Sök:

Foldrar

Skyddsdikning, 10-pack
Med skyddsdikning vill man underlätta anläggningen av ny skog. Skyddsdikning utförs på produktiv skogsmark för att hindra grundvattnet att stiga efter en föryngringsavverkning.

Gratis Pdf-fil för egen utskrift
Antal i lager: 259
100:-
Dikesrensning, 10-pack
Rensning görs för att diken ska behålla sin avvattnade funktion. Detta åstadkoms genom att rensa till ursprungligt läge och djup.

Gratis PDF-fil för egen utskrift
Antal i lager: 258
100:-
Förhindra körskador, 10-pack
Körskador i närheten av sjöar, vattendrag och diken leder till risk för att mineralpartiklar, humus, näring och kvicksilver förs ut i vattnet.

Gratis pdf-fil för egen utskrift
Antal i lager: 273
100:-
Miljöhänsyn i skogsbruket-Planering, 10-pack
Planering innan avverkning och körning är avgörande för ett bra arbete.

Gratis PDF-fil för egen utskrift
Antal i lager: 138
100:-
Miljöhänsyn i skogsbruket-Grunder, 10-pack
Miljöhänsyn ska tas vid alla åtgärder i skogsbruket. Rätt utformad och på rätt plats är den ett mycket viktigt komplement till andra skyddsformer.

Gratis PDF-fil för egen utskrift
Antal i lager: 104
100:-
Lövträdsföryngring, 10-pack
Lövträd kan ge hög och värdefull virkesproduktion på lämpliga marker och med god skötsel.

Gratis PDF-fil för egen utskrift
Antal i lager: 266
100:-
Röjning - Beställning, 10-pack
Med röjningen skapar man ett mer robust bestånd.

Gratis PDF-fil för egen utskrift
Antal i lager: 49
100:-
Brynmiljöer - öppen jordbruksmark, 10-pack
Brynen, , övergångarna mellan skog och öppen mark, har stor betydelse f...

Gratis pdf-fil för egen utskrift
Antal i lager: 460
100:-
Kantzoner - vatten och våtmark, 10-pack
Kant- och skyddszoner har stor betydelse för den biologiska mångfalden, va...

Gratis pdf-fil för egen utskrift
Antal i lager: 404
100:-
Volymtabell för rundvirke.
Anger volymen i dm3 vid olika toppdiametrar och stocklängder.
Antal i lager: 2
Naturvårdsavtal, 10-pack
Naturvårdsavtal är ett av de sätt som används för att ge formellt skydd åt skogsbiotoper med höga natur- och kulturmiljövärden.
Antal i lager: 133
100:-
Snytbaggen - bekämpningsmetoder, 10-pack
En folder som beskriver hur du skall bekämpa Snytbaggen. Säljs i buntar om 10 st. 6 sidor Storlek...
Antal i lager: 482
100:-
Biotopskyddsområden, 10-pack
Biotopskyddsområden bidrar till att bevara naturtyper med höga naturvärden.
Antal i lager: 43
100:-
Stormskadad skog, 10-pack
Inledande råd till skogsägare, virkesköpare och entreprenörer.

Gratis pdf-fil för egen utskrift
Antal i lager: 151
100:-
Granbarkborren, 10-pack
En folder som beskriver hur du skall bekämpa Granbarkborren.

Tillfälligt slut
Antal i lager: 0
100:-
Vilthägn, 10-pack
Ett kraftigt nätstängsel är den mest pålitliga metoden för att hålla skadegörande vilt borta från...
Antal i lager: 173
100:-
Skogsvårdslagen, 10-pack
Skogsvårdslagen presenteras i en folder med lättläst text och ett antal il...

Gratis PDF-fil för egen utskrift
Antal i lager: 119
100:-
Föryngring av skog - Naturlig föryngring, 10-pack
Naturlig föryngring av skog är en bra metod om förutsättningarna är de rät...

Gratis pdf-fil för egen utskrift
Antal i lager: 44
100:-
Föryngring av skog - Plantering, 10-pack
Plantering har under lång tid varit den mest använda och säkraste föryngri...

Gratis pdf-fil för egen utskrift
Antal i lager: 35
100:-
Föryngring av skog - Grunder, 10-pack
att aktivt föryngra skogen efter avverkning är en förutsättning för ett ut...

Gratis pdf-fil för egen utskrift
100:-
Röjning - Teknik, 10-pack
När ska man röja?

Gratis pdf-fil för egen utskriftl

Antal i lager: 424
100:-
Nyckelbiotoper, 10-pack
En nyckelbiotop är ett område med en speciell naturtyp som har stor betyde...

Gratis pdf-fil för egen utskrift
Antal i lager: 106
100:-
Röjning - Grunder, 10-pack
Röjning är en lönsam investering.

Gratis pdf-fil för egen utskrift
Antal i lager: 355
100:-
Markberedning, 10-pack
Markberedning utförs för att skapa en bra växtplats för skogsplantor och frön.

Gratis PDF-fil för egen utskrift
Antal i lager: 322
100:-
Aktivera eller avsluta prenumeration av nyhetsbrev»