Sök:

 

Miljöhänsyn i skogsbruket

Miljöhänsyn i skogsbruket

Brist på kunskap och kommunikation mellan olika aktörer i skogsbruket kan äventyra ett gott arbetsresultat. Det gäller i särskilt hög grad miljöhänsynen i skogen.

Mängder med avvägningar ska göras för att få till ett bra arbete. Vad ska lämnas och i vilken omfattning? Vad behöver återskapas? Hänsyn behövs dessutom inom flera olika områden; natur- och kulturmiljö, mark och vatten, friluftsliv och rekreation.

Avsikten med boken ”Miljöhänsyn i skogbruket” är att den ska ge läsaren saklig fakta och beskriva vägen till ett funktionellt hänsynsarbete i skogsbruket. Förhoppningen är att den också ska skapa
intresse och engagemang för de värden som finns i skogen.

”Miljöhänsyn i skogbruket” är producerad med avsikten att den ska användas som kursbok för SYN-kursen ”Natur och kultur”. Men den bedöms också kunna ha stort värde för alla andra som arbetar i eller har intresse av svenskt skogsbruk.


156 sidor
Format: 210 x 230 mm
ISBN 978-91-87535-09-3
Hårdpärm

Provläs

Antal i lager: 587

395:-


Kulturmiljövård i Skogen
Boken tar dig med på en resa genom tiden, från stenåldern till nutid. Närmre hundra olika fornminnestyper beskrivs pedagogiskt och smakfullt.

Antal i lager: 276
325:-
 
 
 
Aktivera eller avsluta prenumeration av nyhetsbrev»