Sök:

Våra publikationer

Här kan du beställa Skogsstyrelsens aktuella meddelanden och rapporter. De flesta finns att ladda ner kostnadsfritt som pdf:er

MEDDELANDEN

Adaptiv skogsskötsel 2013-2015
Meddelande 7:2016
Detta Meddelande redovisar Skogsstyrelsens och SLU:s slutsatser från projektet Adaptiv skogsskötsel, ett regeringsuppdrag som pågått från 2013–2015.

Finns endast som Pdf-fil för egen utskrift
Kulturarv i skogen
Meddelande 5:2016
Meddelandet innehåller en redovisning av de åtgärder myndigheterna och skogsbruket genomfört för att förhindra skador på kulturmiljöer i samband med skogsbruksåtgärder.

Finns endast som Pdf-fil för egen utskrift
Skogliga skattningar från laserdata
Meddelande 4:2016
Detta meddelande utgör slutrapporten av ett regeringsuppdrag som genomförts av Skogsstyrelsen tillsammans med Sveriges lantbruksuniversitet under år 2013 till 2015

Finns endast som Pdf-fil för egen utskrift.
Föregående12330

RAPPORTER

Kunskapssammanställning skogsbruk på torvmark
Rapport 3:2016
Sammanställningen innehåller beskrivningar av hur skogen på produktiv torvmark ser ut och redovisar de kunskaper vi idag har om hur olika typer av skogar på torvmark kan skötas.

Finns endast som PDF-fil för egen utskrift
Hänsynen till forn- och kulturlämningar-Resultat från Hänsynsuppföljning Kulturmiljöer 2015
Rapport 5:2016
Rapporten redovisar resultaten samt inventeringens design och genomförande.
Skogsstyrelsen verkar för att uppnå de skogs- och miljöpolitiska målen bland annat genom att beskriva tillståndet i skogen.

Finns endast som PDF-fil för egen utskrift
Alternativa skogsskötselmetoder i Vildmarksriket - ett pilotprojekt
Rapport 4:2016
Rapporten redovisar tre områden inom Vildmarksriket där hyggesfria metoder tillämpats i demonstrations- och försökssyfte.

Finns endast som Pdf-fil för egen utskrift
Föregående12378
Aktivera eller avsluta prenumeration av nyhetsbrev»