Sök:

Våra publikationer

Här kan du beställa Skogsstyrelsens aktuella meddelanden och rapporter. De flesta finns att ladda ner kostnadsfritt som pdf:er

MEDDELANDEN

Agnda 2030 - underlag för genomförande - Ett regeringsuppdrag
Meddelande 8:2016
Detta meddelande utgör Skogsstyrelsens redovisning av det uppdrag till statliga myndigheter att bidra med underlag för Sveriges genomförande av Agenda 2030 som regeringen beslutade om i april 2016.

Finns endast som Pdf-fil för egen utskrift
Sektorsdialog 2014 och 2015
Meddelande 6:2016
I Meddelandet redovisas hur sektorsdialogerna har genomförts och de huvudsakliga slutsatser Skogsstyrelsen drar av arbetet hitintills.

Finns endast som Pdf-fil för egen utskrift
Gemensam inlämningsfunktion för skogsägare-Redovisning av regeringsuppdrag: Lägesrapport per 2016-08-31
Meddelande 10:2016
Meddelandet innehåller en lägesrapportering av Skogsstyrelsens och länsstyrelsernas arbete med att ta fram metoder för gemensam utveckling av verksamheter inom berörda myndigheter.


Finns endast som Pdf-fil för egen utskrift
Föregående12331

RAPPORTER

Uppföljning av miljöhänsyn vid stubbskörd
Rapport 6:2016
Under åren 2012–2013 genomfördes en uppföljning av miljöhänsyn vid stubbskörd, baserat på de rekommendationer för miljöhänsyn som tagits fram av Skogsstyrelsen.

Finns endast som Pdf-fil för egen utskrift
Uppföljning av åtgärder för att skapa funktionella kantzoner mot vattendrag i yngre kulturskogar
Rapport 13:2015
I den här rapporten redovisas hur man kan skapa en kantzon mot vattendrag när kulturskogen växer ända fram till vattendraget.

Finns endast som Pdf-fil för egen utskrift
Kunskapssammanställning skogsbruk på torvmark
Rapport 3:2016
Sammanställningen innehåller beskrivningar av hur skogen på produktiv torvmark ser ut och redovisar de kunskaper vi idag har om hur olika typer av skogar på torvmark kan skötas.

Finns endast som PDF-fil för egen utskrift
Föregående12378
Aktivera eller avsluta prenumeration av nyhetsbrev»